SA EMK TOETUSED

Abistame järgnevate toetuste taotlemisel:

  1. Erametsaomanike nõustamine
  2. Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskavade koostamine
  3. Pärandkultuuri säilitamise toetus
  4. Metsa uuendamise toetus
  5. Metsakuivenduse uuendamise toetus

Täpsem informatsioon toetuste kohta:

Kadri-Aija Viik  

Telefon: +372 5167 650

E-mail: kadri@eestimetsad.ee