MAK TOETUSED

Abistame järgnevate toetuste taotlemisel:

8.6 Metsa majandusliku väärtuse parandamine

8.4 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine

4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid

Natura 2000 toetus erametsamaale

Täpsem informatsioon toetuste kohta:

Kadri-Aija Viik

Telefon: +372 5167 650

kadri@eestimetsad.ee