Toetused

EESTI MAAELU ARENGUKAVA TOETUSED
Abistame järgnevate toetuste taotlemisel:

8.6 Metsa majandusliku väärtuse parandamine

8.4 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine

4.3 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid

Natura 2000 toetus erametsamaale

Täpsem informatsioon toetuste kohta:

Pärnumaal: piia@eestimetsad.ee

Viljandimaal: pille@eestimetsad.ee

Valgamaal: kaja@eestimetsad.ee

Kui asud mujal siis: info@eestimetsad.ee

SA ERAMETSAKESKUSE TOETUSED
Abistame järgnevate toetuste taotlemisel:

  1. Erametsaomanike nõustamine
  2. Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskavade koostamine
  3. Pärandkultuuri säilitamise toetus
  4. Metsa uuendamise toetus
  5. Metsakuivenduse uuendamise toetus

Täpsem informatsioon toetuste kohta:

Pärnumaal: piia@eestimetsad.ee

Viljandimaal: pille@eestimetsad.ee

Valgamaal: kaja@eestimetsad.ee

Kui asud mujal siis: info@eestimetsad.ee

Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetme 8 “Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” raames antava metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus.

 MTÜ Ühinenud Metsaomanikud MTÜ