1. novembril 2023 Metsaomanike Loodushoiukonverents, mid keskendub eraloodushoiule

Metsaomanike Loodushoiukonverents keskendub eraloodushoiule
Eesti Erametsaliit korraldab 1. novembril esmakordselt Loodushoiukonverentsi, mille keskseks teemaks on eraloodushoiu edendamine ning sellega kaasnevad mured ja rõõmud.

Konverentsi peakülaliseks oleme palunud eramaaomaniku ja loodushoiu entusiasti Jim Cox’i (Tall Timbers Research Station & Land Conservancy, Florida, USA), kes jagab oma kogemusi Ameerika näitel. Oma tegevuse eest mitmekordselt auhindadega pärjatud Cox’i peamiseks huviks on looduskaitse ja majandamise parema sidumise võimaluste uurimine.

Tema jaoks on olulisel kohal elupaikade kaitse- ja majandamissoovituste väljatöötamine. Mõeldes eelkõige just haruldastele liikidele ning nende vajadustele, saavutatakse edukas tulemus koostöös maaomanikega. Nii tutvustabki Jim Cox, kuidas eraomanikega sõlmitud lepingute kaudu saab loodus hoitud ja mets majandatud.

Muuhulgas esitleme konverentsil Eesti Erametsaliidu initsiatiivil ja Viio Aitsami kokku pandud raamatut “Leili metsalood. Valitud lehekülgi veebipäevikust”. Raamatu kaante vahele on kogutud Leili Mihkelsoni poolt Maalehes läbi aegade avaldatud artiklid ajaloost, kultuuripärandist ja metsamälestustest.

Täpsema päevakava avaldame lähiajal.

Loodushoiukonverents
Eesti Erametsaliit
1.november 2023
Hestia hotell Europa Tallinn

Scroll to Top