Nõustamine

Metsaühistu on õige koht kust tulla nõu küsima nii alustaval juba tegutseval ja ka kogemustega metsaomanikul.

Hea nõu on abiks õigete otsuste tegemisel metsa parimaks majandamiseks.

  • Ühistu liikmele on esmane nõustamine tasuta.
  • Metsaomanikule on esimene tund nõustamist tasuta.

Metsaomaniku otsus metsa majandada võib olla seotud erinevate vajadustega. Sageli on lisaks majanduslikele huvidele tähtsal kohal harjumuspärase vaate säilitamine, lähedaste inimeste arvamus või vahel hoopis ootamatu erakorraline väljaminek.  Parima nõu saame anda, kui metsaomanik räägib oma tõekspidamistest, vajadustest ja tulevikuplaanidest otse ja ausalt.  Eesmärgi saavutamiseks võib olla erinevaid võimalusi. Metsaühistu nõustajad oskavad selgitada erinevate lahenduste plusse ja miinuseid ning hinnata metsaomaniku otsuse võimalikke tagajärgi, et omanik oskaks teha enda vajadustest lähtuvalt parima otsuse.

Esmasel nõustamisel võib olla vajalik, et saaksime tutvuda metsa täieliku kirjeldusega Metsaregistris.  Selleks küsime metsaomaniku nõusolekut ja teie kinnistu asukohta (katastrinr)

Metsaühistu töötajad on täitnud deklaratsiooni, mille kohaselt  informatsiooni, mille töötaja on saanud oma töö raames, ei kasuta temaga seotud osapoolte mistahes hüvede saavutamiseks või huvides.

Ühistu konsulendid lähtuvad oma töös Eesti konsulentide kutse-eetika põhimõtetest: https://www.maainfo.ee/public/files/Lisa_1_Konsulendi-kutse-eetika.pdf

Meie konsulentide kontaktid:

Kadri-Aija Viik  tel 516 7650 e-post: kadri@eestimetsad.ee

Tiit Kosenkranius tel 523 0932 e-post: tiit@eestimetsad.ee

Raigo Rõõmussar tel 525 9330 e-post: raigo@eestimetsad.ee

Reevo Paas tel 5056664 e-post: reevo@eestimetsad.ee

Erkki Põiklik tel 528 2336 e-post: erkki@eestimetsad.ee

 

 

 

Scroll to Top