FSC pühendumus

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ teeb endast kõik olenevalt, et vastata FSC standardi printsiipidele ja kriteeriumitele.

Ettevõte kinnitab, et ei ole kaudselt või otseselt seotud järgnevate tegevustega:

  • ebaseaduslik metsaraie, ebaseaduslik puidu kaubandus või metsa tooted;
  • tava- või inimõiguste rikkumine metsatöödel;
  • Kõrge kaitseväärtustega alade hävitamine metsatöödel;
  • Märkimisväärne metsade konversioon istanduseks või mitte metsamaaks;
  • Geneetiliselt muundatud organismide kasutamine metsatöödel;
  • ILO Põhikonvensioonide rikkumine, määratud ILO deklaratsioonis “Põhimõtted ja õigused tööl” 1998.
Scroll to Top