Ühinenud Metsaomanikud MTÜ privaatsuspoliitika

  1. Isikuandmete töötlemisel lähtub Ühinenud Metsaomanikud MTÜ Eestis kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik lepingute täitmiseks ja temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
  2. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada liikmeid Ühinenud Metsaomanikud MTÜ tulevastest sündmustest, uudistest. Liige, kes ei soovi saada meie teavitusi, saab ennast meililistist eemaldada kirjutades oma soovist info[at]eestimetsad.ee.
  3. Ühinenud Metsaomanikud MTÜ järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid.
  4. Ühinenud Metsaomanikud MTÜ töötajad on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise kohustusest teadlikud ning vastutavad selle täitmise eest.
  5. Ühinenud Metsaomanikud MTÜ töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased.
  6. Ühinenud Metsaomanikud MTÜ jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine liikmete teenindamiseks ülioluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse.
  7. Ühinenud Metsaomanikud MTÜ kaitseb talle usaldatud isikuandmeid igasuguse volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest.
  8. Ühinenud Metsaomanikud MTÜ rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
  9. Ühinenud Metsaomanikud MTÜ ei edasta isikuandmeid (sh salvestisi) teistele isikutele, välja arvatud juhul, kui andmete edastamise kohustus tuleneb õigusaktist või andmete edastamiseks on andmesubjekt andnud enne nõusoleku või kui andmete edastamine on vajalik punktis 11 nimetatud töötlemise eesmärkide täitmiseks.
  10. Kui liikmel tekib üldiseid küsimusi andmekaitse kohta, siis on tal võimalik need saata e-posti aadressile info[at]eestimetsad.ee. Kui liige soovib teavet enda esitatud isikuandmete kohta, siis on tal võimalik saata digitaalselt allkirjastatud päring  e-post aadressile info[at]eestimetsad.ee.
Scroll to Top