Toetused

Metsaühistu abistab oma liikmeid järgnevate toetuste taotlemisel:

Metsa uuendamise toetus lisainfoks kliki siia

Taotlustega tegelevad:

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus lisainfoks kliki siia

Taotlustega tegeleb:

  • Kadri-Aija Viik kadri@eestimetsad.ee

Maaparandustööde toetus lisainfoks kliki siia

Taotlustega tegelevad:

Metsa inventeerimise toetus lisainfoks kliki siia

Taotlustega tegelevad:

Metsameede lisainfoks kliki siia

Taotlustega tegelevad:

Kõik metsaomanikud saavad metsaühistust abi Natura metsa toetuse taotluse esitamisel.

Täpsemat infot saab taotlusega tegelevatelt metsaühistu töötajatelt või SA Erametsakeskuse kontaktisikutelt.

*Metsaühistu teenuse hind on 4% otsuse saanud toetuselt.

Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetme 8 “Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse” raames antava metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus.

 MTÜ Ühinenud Metsaomanikud

Scroll to Top