Metsa sertifitseerimine – Tule sertifitseeri oma metsad!

Sertifitseeritud metsamajandamine on keskkonnahoidlik, ühiskondlikult kasulik ja majanduslikult elujõuline. Sertifikaat annab metsaomanikule eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab nõudluse.

Eestis on metsamajandamise sertifitseerimissüsteeme kaks PEFC ja FSC.

FSC® grupisertifikaati omab Ühinenud Metsaomanikud MTÜ

PEFC rühmasertifikaadi kohta leiad täpsema info SIIT.

Milleks mulle FSC sertifikaat?

 • Edendada säästvat metsandust – FSC sertifikaat näitab vastavust hetkel kehtivate kõrgemate keskkonna ja sotsiaalsete standarditega.
 • Metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine
 • Täita tarbijate ootusi, kes otsivad sertifitseeritud kaupu
 • Eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab nõudluse

Kuidas liituda?

 • Ühinenud Metsaomanikud MTÜ (edaspidi ÜMO) FSC grupisertifikaadiga saab liituda iga metsaomanik, kes majandab oma metsi vastutustundlikult ning on valmis järgima standardi põhimõtteid.
 • Metsaomanik esitab ÜMO-le avalduse koos metsamaa andmetega (lae avaldus alla SIIT)
 • Seejärel teeb ÜMO kontrollrühm eelhindamise.
 • ÜMO FSC grupiga liitumist kinnitab ÜMO kontrollrühma protokoll või protokolli otsuse väljavõte. Soovi korral saadetakse see e-posti teel metsaomanikule.
 • Peale positiivset otsust sõlmitakse Ühinenud metsaomanikud MTÜ ja metsaomaniku vahel leping (vorm OneDrive lingil), milles sätestatakse grupisertifikaadi hoidja (ÜMO) ja liikme (metsaomanik) õigused ja kohustused.
 • Esmane sisekontroll viiakse läbi aasta jooksul peale lepingu sõlmimist.
 • Juhul, kui sisekontrolli käigus tuvastatakse metsaomanikul mittevastavus, tehakse metsamajandajale ettepanek puuduse kõrvaldamiseks koos tähtajaga. Vajadusel viiakse läbi lisaaudit olenevalt rikkumise olemusest.

FSC grupisertifikaadi tasu:

Kehtestatud on järgmised FSC grupi liikme hinna määrad ilma käibemaksuta alates 04.11.2021:

 • metsamaa kuni 10 ha: 30,00€
 • metsamaa 10 ha – 200 ha: 60,00€
 • metsamaa 200 ha ja enam: 0,30€ metsamaa ha

Liikme kohustused:

 • Esitada iga aastaselt metsafondi koond (blankett lae alla SIIT) või saata oma metsa andmed .csv failidena.
 • Järgida FSC kehtiva metsamajandamise standardi põhimõtteid ja nõudeid ning FSC grupisertifikaadiga kaasnevaid nõudeid.
 • Järgida kõiki Eesti Vabariigi seadusi ja muid õigusakte.

Meie kohustused:

 • Esindada grupi liiget kõikides FSC toimingutes (sh suhtlemisel sertifitseerijaga)
 • Viia läbi FSC sisekontroll, hoiame rühma liikmeid kursis audititega ja edastame vajalikud dokumendid õigeaegselt sertifitseerijale (informeerida grupi liiget kontrollkäikudest Tema metsamaale)
 • Esindada oma liikmeid Eesti FSC standardi loomisel

Liige eemaldatakse grupist kui rikutakse kas või ühte järgmistest punktidest:

 • on tõestatud Eesti Vabariigi seaduste rikkumine
 • on tõestatud FSC standardi nõuete rikkumine
 • on toimunud muutus kinnistu omandi suhtes

FSC standardiga saate tutvuda SIIN.

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ 2022-2032 metsa majandamise plaani kokkuvõte SIIN.

Protseduurireeglid süstemaatiliseks ning perioodiliseks seireks ja 2022.a seire kokkuvõte SIIN.

Täielik metsa majandamise plaani ja seire kokkuvõttega on võimalik tutvuda ÜMO Pärnu kontoris.

Lisainfo ÜMO FSC grupisertifikaadiga liitumise kohta:

Andres Raido Roosileht
andres@eestimetsad.ee
+372 5811 1500

Scroll to Top