Jahindus

 


   ÜMO osutab oma liikmetele (ja ka teistele soovijatele) maade jahindusliku  esindamise teenust.

Metsaühistu sõlmib maaomanikuga jahindusliku esindamise lepingu millega lepitakse kokku milliseid tema maid on ühistul õigus jahinduslikes küsimustes esindada ja kas maaomanikul on jahinduslikke erisoove (jahirajatiste lubamine, teavitused, väikeulukite küttimine). Maaomanike esinduslepingud sõlmitakse tavapäraselt viieks aastaks.

ÜMO sõlmib jahindusliku maakasutuse lepinguid jahipiirkondade kasutajatega ehk jahiseltsidega. Lepingute lisades kirjeldatakse kõik maaomanike soovid nagu jahirajatiste lubamine või mitte jne. Info vahendaja jahimeeste ja maaomanike vahel on maaomaniku soovil metsaühistu. Jahindusliku esinduslepingu abil maade kasutada andmine on maaomanikule kindlasti lihtsam ja lepingu abil selgemini reguleeritud, kui lihtsalt vastavalt jahiseadusele oma maadel jahi lubamine.

Metsaühistu vahendusel sõlmitud jahilepingute eelised on:

  • Koos on võimalik läbi rääkida paremate lepingutingimuste üle;
  • Ajaline kokkuhoid lepingu sõlmimisel ka jahiseltsile, kuna kõikide esindatavate maaomanike peale kokku sõlmitakse üks leping.
  • Maaomanik hoiab kokku oma aega kuna läbirääkimised ja lepingu sõlmimine käib ühistu ja jahiseltsi kontaktisikute vahel;
  • Mõistlike kompromisside leidmine, kahjustuste jms. korral;

Kui soovite sõlmida ÜMO vahendusel jahipiirkondadega jahilepinguid, siis aitab Teid jahinduse spetsialist Reevo Paas. Kirjutage oma soovist e-posti aadressile: reevo@eestimetsad.ee.

Maa jahindusliku kasutamise tasuta lepingu vormi saad SIIT: ÜMO leping-vorm-Tasuta-juuni-2022

 

https://www.ejs.ee/wp-content/uploads/2022/10/Jahinduslik-maakasutuse-leping_UMO_EJS_29.09_2022.docx   

ÜMO maa jahindusliku kasutamise leping – Lepingu tekst on kooskõlastatud EJS töögrupiga ja soovitatud jahiseltsidele kasutamiseks

Maa jahindusliku kasutamise tasulise lepingu vormi saad SIIT: ÜMO leping-vorm-Tasuline

Järgnev info puudutab ainult neid, kes on maade kasutajad jahinduslikul eesmärgil:

Seoses maade jahindusliku kasutuse lepingute sõlmimisega on ÜMO juhatus kehtestanud jahinduslepingu sõlmimise ühekordseks tasuks 100 eurot. Tasu rakendatakse alates 1. juulist 2022 a. See tasu lepingu sõlmimise asjaajamise ja järgnevalt lepingu tingimuste täitmisega tegelemise eest 9-10 aastaks sõlmitud lepingu korral.

 

Scroll to Top