Jahindus

ÜMO osutab oma liikmetele (ja ka teistele soovijatele) maade jahindusliku kasutamise esindamise teenust.

Metsaühistu sõlmib maaomanikuga jahindusliku esindamise lepingu millega lepitakse kokku milliseid tema maid on ühistul õigus jahinduslikes küsimustes esindada ja kas maaomanikul on jahinduslikke erisoove (jahirajatiste lubamine, teavitused, väikeulukite küttimine). Maaomanike esinduslepingud sõlmitakse tavapäraselt viieks aastaks.

ÜMO sõlmib jahindusliku maakasutuse lepinguid jahipiirkondade kasutajatega ehk jahiseltsidega. Lepingute lisades kirjeldatakse kõik maaomanike soovid nagu jahirajatiste lubamine või mitte jne. Info vahendaja jahimeeste ja maaomanike vahel on metsaühistu. Jahindusliku esinduslepingu abil maade kasutada andmine on maaomanikule kindlasti lihtsam ja lepingu abil selgemini reguleeritud kui lihtsalt vastavalt jahiseadusele oma maadel jahi lubamine.

Metsaühistu vahendusel sõlmitud jahilepingute eelised on:

  • Koos on võimalik läbi rääkida paremate lepingutingimuste üle;
  • Kiirem infovahetus ühistu ja jahiseltsi kontaktisikute vahel;
  • Mõistlike kompromisside leidmine, kahjustuste jms. korral;

Kes soovivad sõlmida ÜMO vahendusel jahipiirkondadega jahilepinguid, siis kirjutage jaht@eestimetsad.ee.

Maa jahindusliku kasutamise tasuta lepingu vormi saad SIIT: http://eestimetsad.ee/umo-leping-vorm-tasuta/

Maa jahindusliku kasutamise rahalise lepingu vormi saad SIIT:  http://eestimetsad.ee/umo-leping-vorm-rahaline-2021/

Scroll to Top