20.maini on võimalik taotleda metsakavade toetust

Kuni 20.maini on võimalik esitada metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetuse taotlusi. 

Toetust võib taotleda metsaühistu oma liikmete nimel ja ka erametsaomanik.
Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete koostamise ja nende alusel metsamajandamiskava koostamise eest. Vajalikud  andmed on kava tiitellehel, taotlusele lisaks tuleb esitada arve ja maksekorralduse koopia.

Taotluse täitmiseks saab abi meie konsulentidelt ja piirkonnajuhtidelt.

Taotluse esitamise viimane tähtaeg on 20.mai.

Scroll to Top