Tulge kõik konverentsile Puit Energiaks 2023, mis toimub 20. septembril Tartus, Eesti Maaülikooli peahoones.

 

Hea puiduenergeetika huviline!

Meil on rõõm kutsuda Teid konverentsile Puit Energiaks 2023, mis toimub 20. septembril Tartus, Eesti Maaülikooli peahoones.

Konverentsi esimeses plokis räägime laiemalt kehtivatest regulatsioonidest energeetika ja puidukasutuse osas ning lähiaja suundumustest puitkütuste turul ja metsanduses. Teises plokis arutame milline on puidu konkurentsivõime võrreldes teiste taastuvate alternatiividega, kui kaugele on Eesti puidukeemia arendamisel jõudnud ning milline on efektiivne ahjuküte. Päeva lõpetab paneeldiskussioon, mille käigus hinnatakse arutletud teemade võimalikke arengusuundi. lPäevajuht: Reigo Ahven

Päevakava:
10.00 Avasõnad
10.05 Puidubilanss – kui palju ja milleks puitu kasutame. Feliks Sirkas, Keskkonnaagentuur
10.30 Metsapoliitika hetkeseis ja tulevik. Tarmo Tamm, Riigikogu keskkonnakomisjon
11.00 Puit energiamajanduse arengudokumentides. Irje Möldre, MKM
11.30 Rohepööre riigimetsas – RMK võimalused. Jaarek Konsa, RMK arendus- ja kliimaosakonna juhataja
11.55 Arutelu
12.00 Lõuna
13.00 Moodne kaugküte – trendid ja lahendused. Janek Trumsi, Utilitas
13.30 Puidukeemia võimalused – ligniin. Siim Salmar, Tartu Ülikooli puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor
14.00 Efektiivsema ja puhtama ahjukütte uurimine. Mati Malm ja Mart Hovi, Maaülikool
14.30 Paneeldiskussioon: Tarmo Tamm (Riigikogu), Siim Salmar (Tartu Ülikool), Janek Trumsi (Utilitas)

Konverentsi on võimalik jälgida nii Maaülikoolis kohapeal kui ka veebiülekande vahendusel.

Ürituse paremaks korraldamiseks palume kõigil osalejatel ennast registreerida enne 13. septembrit ning märkida, kas osalete kohapeal või veebi teel – REGISTREERU SIIN!

Et sündmus õigel hetkel ikka meeles oleks, märgi end osalejaks Facebookis.

Veebiülekande lingi lisame enne ürituse algust Erametsaportaali ning Facebooki ürituse lehele.

Konverents on osalejatele tasuta. 

Kohtumiseni konverentsil!
Puit Energiaks korraldusmeeskond

Scroll to Top