Käib Natura 2000 toetuste ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetuste taotlemine!.

4- 22.  aprill on metsaomanikel võimalik taotleda Natura 2000 toetust erametsamaale ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangute hüvitamise toetust.

Erametsaomanikule hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala ning  alal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses (projekteeritav ala).

Hüvitise määr on

Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.

  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas.
  • Alal, mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus (projekteeritav ala) 60 eurot hektari kohta.

Taotluse vormistamisel saab abi metsaühistust.

Kohtumisteks palume eelnevalt aja kokku leppida.

Scroll to Top