bioloogilise mitmekesisuse õppepäev Otepää looduspargis

25.09.2019 toimus bioloogilise mitmekesisuse õppepäev Otepää looduspargis. Jalutasime vääriselupaikades ja vaatlesime erinevaid tunnusliike. Lektor Indrek Tammekänd rääkis meile erinevatest metsakooslustest, liikide elupaikadest ja vääriselupaikade tunnusliikidest.

Indikaatorliigid
Erinevad metsakooslused
Teadmised liikide elupaikadest
Vääriselupaigad

Kokku leidsime 11 erinevat tunnusliiki.

Viltjas udesammal (Trichocolea tomentella), kännukatik (Nowellia curvifolia), roomav soomik (Lepidozia reptans), valkjas tähnsamblik (Arthonia leucopellaea), volt-tardnahkis (Phlebia centrifuga), pikk lõhnasamblik (Evernia divaricata), narmastaelik (Asterodon ferruginosus), roosa pess (Fomitopsis rosea), ookernahkis (Crustoderma dryinum), kuusekorgik (Antrodia serialis), roostetorik (Pycnoporellus alboluteus).

Tänud kõikidele, kes osalesid!

 

 

Scroll to Top