FSC grupisertifikaat

Ühinenud Metsaomanikud MTÜ on Eesti suurima FSC® C135147 metsamajandamise ja tarneahela grupisertifikaadi haldaja. Hetkel kuulub gruppi 65 metsaomanikku.

Meie grupisertifikaadi leiad siit: Ühinenud Metsaomanikud MTÜ FSC grupisertifikaat.

Mis on FSC C135147 metsamajandamise ja tarneahela grupisertifikaat?

FSC sertifikaat tagab selle, et puittoode pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid. Sertifikaat näitab, et metsaomanik majandab oma metsa vastutustundlikult. FSC sertifikaat annab metsaomanikele eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab nõudluse.

Kes saab metsamajandamise sertifikaati taotleda?

FSC metsamajandamise sertifikaati saavad taotleda kõik metsaomanikud, kes majandavad metsi vastutustundlikult ning on valmis järgima FSC metsamajandamise standardi põhimõtteid ja nõudeid ning kõiki Eestis kehtivaid õigusakte.

Milleks mulle FSC sertifikaat? 

 • Edendada säästvat metsandust – FSC sertifikaat näitab vastavust hetkel kehtivate kõrgemate keskkonna ja sotsiaalsete standarditega.
 • Säilitada metsad tuleviku põlvkondadele
 • Metsade bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine
 • Metsatoodete turustamise edendamine
 • Täita tarbijate ootusi, kes otsivad sertifitseeritud kaupu
 • Võimalus näidata ühiskonnale, et ma majandan oma metsi keskkonnasõbralikult ning säästlikult
 • Eelise keerulises majandusolukorras, kus puidu pakkumine ületab nõudluse

Kuidas liituda? 

 • Ühinenud Metsaomanikud MTÜ (edaspidi ÜMO) FSC grupiga liitumiseks peab metsaomanik esitama ÜMO-le avalduse koos metsamaa andmetega (avalduse saate alla laadida SIIT).
 • Seejärel viib ÜMO läbi asjakohased toimingud ning eel-hindamise liikme ning tema metsamajandamisüksuse kohta.
 • ÜMO FSC grupiga liitmist kinnitab ÜMO kontrollrühma protokoll või protokolli otsuse väljavõte, mis saadetakse ÜMO kontrollüksuse poolt liitunud metsaomanikule ekirja teel.
 • Peale positiivset otsust sõlmitakse Ühinenud metsaomanikud MTÜ ja metsaomaniku vahel leping, milles sätestatakse grupisertifikaadi hoidja (ÜMO) ja liikme (metsaomanik) õigused ja kohustused. Grupi haldur valmistab ette ja sõlmib uue liikmega liitumislepingu, mille vorm on toodud onedrive’i.
 • Esmane sisekontroll viiakse läbi vähemalt aasta jooksul peale avalduse laekumist.
 • Juhul, kui sisekontrolli käigus tuvastatakse metsaomanikul mittevastavus, teeb ÜMO FSC haldur metsamajandajale ettepaneku puuduse kõrvaldamiseks koos tähtajaga. Vajadusel viiakse läbi lisaaudit olenevalt rikkumise olemusest.

FSC grupisertifikaadi tasu: 

Kehtestatud on järgmised FSC grupi liikme hinna määrad:

 • metsamaa kuni 10 ha: 30,00€
 • metsamaa 10 ha – 200 ha: 60,00€
 • metsamaa 200 ha ja enam: 0,30€ metsamaa ha

Liikme kohustused:

 • Esitada iga aastaselt metsafondi koond (blankett lae alla SIIT) või saata oma metsa andmed .csv failidena.
 • Järgida FSC kehtiva metsamajandamise standardi põhimõtteid ja nõudeid ning FSC grupisertifikaadiga kaasnevaid nõudeid.
 • Järgida kõiki Eesti Vabariigi seadusi ja muid õigusakte.

Meie kohustused:

 • Esindada rühma liiget kõikides FSCga seotud toimingutes (sh suhtlemisel sertifitseerijaga)
 • Viia läbi FSC sisekontrolli, hoiame rühma liikmeid kursis audititega ja edastame vajalikud dokumendid õigeaegselt sertifitseerijale (informeerida grupi liiget kontrollkäikudest Tema metsamaale)
 • Esindada oma liikmeid FSC Eesti standardi loomisel

Liige eemaldatakse grupist kui rikutakse kas või ühte järgmistest punktidest:

 • on tõestatud Eesti Vabariigi seaduste rikkumine
 • on tõestatud FSC standardi nõuete rikkumine
 • on toimunud muutus kinnistu omandi suhtes

FSC standardiga saate tutvuda SIIN.
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ 2021-2031 metsa majandamise plaani kokkuvõte SIIN .
Protseduurireeglid süstemaatiliseks ning perioodiliseks seireks ja 2020. a seire kokkuvõte SIIN.
Täielik metsa majandamise plaani ja seire kokkuvõttega on võimalik tutvuda ÜMO Pärnu kontoris.

Lisainfo ÜMO FSC grupisertifikaadiga liitumise kohta:
Andres Raido Roosileht
andres@eestimetsad.ee
tel: 5811 1500

Scroll to Top