Meist

Missioon

Metsade keskkonnasõbraliku majandamise korraldamine, metsaomanike teadmiste täiendamine ja esindamine nende huvide kaitsel.

Visioon

Aastaks 2030 on ÜMO hinnatuim metsaühistu rahulolevaima liikmeskonnaga ja jätkuvalt parima tegevmeeskonnaga.

Eesmärgid

  • Suurendada liikmeskonda vähemalt saja liikme võrra aastas
  • Hoida teenuste kvaliteeti
  • Pakkuda täiendavaid teenuseid vastavalt metsaomanike vajadustele
  • Sõlmida kõikides maakondades jahinduslepingud
  • Suurendada säästva metsamajandamise grupi metsamaa pindala 5% aastas
  • Meeskonna teadmiste ja oskuste pidev kaasajastamine

Metsaühistu on metsaomaniku esimene partner metsa majandamisel

See on piirkondlike ja ühiste huvidega metsaomanikke koondav organisatsioon, kus pakutakse metsandusalast nõustamist ja erinevaid metsamajanduslikke teenuseid.

Metsaseadusega on määratud, et metsaühistu on mittetulundusühing ja tulundusühistu, mille põhikirjakohane tegevus on metsa majandamine ning mille liikmed on füüsilised ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kes omavad metsamaad.

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud pakub teenuseid nii oma liikmetele kui ka teistele metsaomanikele. Metsaomanikku abistab ühistu oma metsa majandamisel esialgu läbi nõustamise, et koostada ühine plaan metsamaa majandamiseks.

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset ja professionaalset abi kõikide metsanduslike tegevuste elluviimisel – olgu selleks siis nõustamine, metsauuendus, raied või toetuste taotlemine ning olla metsaomanikule võimalikult lähedal ja kättesaadav. Seepärast on meie  ühistu esindajad nii Valga-,  Viljandi- kui ka Pärnumaalt.

Meie meeskond on piisavalt suur abistamaks Teid metsaga seotud küsimuste lahendamisel. Võtke meiega julgelt ühendust!

 

Scroll to Top