MTÜ Ühinenud Metsaomanikud eesmärgid

Ühingu tegevuse eesmärgid on:

 • koondada sarnaste huvide ja taotlustega erametsaomanikud Ühingusse ja üleriigilisse metsaomanike struktuuri,
 • organiseerida metsaomanikke koostööle metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks,
 • propageerida ja arendada metsaomanike ühistegevust,
 • metsanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning erametsanduslike projektide käivitamine ja läbiviimine,
 • metsandusalane koolitus ja konsultatsioon,
 • abistada  metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel,
 • organiseerida  ja arendada maaparandust ja maaparandustöid,
 • organiseerida ja arendada metsakasvatust ja metsakasvatustöid,
 • organiseerida ja arendada metsataimekasvatust, metsauuendust ja metsauuendustöid,
 • organiseerida ja arendada metsade majandamist ja puidu ühismüüki, metsakõrvalkasutust, jahimajandust, turismi ja metsavalvet ning sellega seotud töid ja teenuseid,
 • vahendada ja taotleda toetusi metsakasvatuse, metsakasutuse, maaparanduse ja teeehituse, taimekasvatuse, metsakõrvalkasutuse ja kaitse, metsa uuenduse ja noore metsa hoolduse, metsavalve, kahjustuste ennetamise, pärandkultuuri objektide ja vääriselupaikade kaitse ning muude  metsaga seotud tegevuste jaoks.
Scroll to Top