Õpi arboristi eriala

09. detsembril 2013 alustab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas õppetööd arboristi eriala õppegrupp.

Õppeaeg on 1,5 aastat, õpe toimub töökohapõhiselt: teoreetiline õpe sessioonidena Tihemetsas, praktika haljastusettevõtetes.

Arborist on puuhoolduse spetsialist, kes hooldab asula- ja pargipuid kogu nende eluea jooksul. Arborist tunneb puid, istutab ja hooldab neid, teeb järelhooldustöid, täiskasvanud ja vanade puude hoolduslõikust ning ohtlike võraharude toestamist. Arborist langetab ohutult kitsastes tingimustes kasvava puu, kasutades köistehnikat või korvtõstukit.

Arboristi õpilaskandidaat peab olema vähemalt 17-aastane  ja põhiharidusega. Õppida soovijal peab olema hea tervis ja füüsiline vorm, kõrgusetaluvus, kiire reaktsiooni ja hea koordinatsioon.

 

Õpitakse mootorsaetöid, puittaimede agrotehnikat ja istutamist ning järelhooldust, täiskasvanud puude hooldamist, parkmetsade ja haljastute hooldamist. Valikõpingute raames saab õppida dendroloogilist inventeerimist, viljapuude ja marjapõõsaste lõikust, puukoolimajandust jm. Töökohapõhise õppe korral vaheldub koolis toimuv teoreetiline õpe ettevõttepraktikatega.

Dokumentide vastuvõtt kuni 03.12.2013 Pärnus Niidupargi  8//12; vastuvõtuvestlus 04.12.13 Tihemetsas kell 12.00 (või kokkuleppel 56646260, juhtivõpetaja Marje Kask)

Võimalused:

  • Praktika ajal töötasu
  • Õppetoetus õppevõlgadeta edasijõudmise korral
  • Sõidukompensatsioon
  • Kuni 20-aastastele toidutoetus
  • Tasuta kutseeksam
  • Soodne, mugav õpilaskodu Tihemetsas

 

 

Lisainfo: www.hariduskeskus.ee, tel 56646260

 

Scroll to Top