Toetuste taotlemise tähtajad

Toetuseid saab taotleda vaid metsamaale, mille kohta on metsaregistris kehtivad inventeerimisandmed.

Metsameede – 8.juuni 2018

Toetatavad tegevused: hooldusraie kuni 30 aasta vanuses puistus (159 €/ha)

kasvavate puude laasimine  (102 €/ha)

ulukikahjustuste ennetamine (70 €/ha)

seadmete ja tarvikute soetamine ( toetuse määr 30 {227270251435fd4d748f570376ce83a50317f0136f57264d7175dc419e5635ef})

Metsameetme taotlusesse esitatud töid tohib tegema hakata alates 9.juuni 2018.

Metsa uuendamise toetus – 10.juuli 2018

Toetatavad tegevused, kui taotluse esitab metsaühistu:

maapinna ettevalmistamine  (kuni 96 €/ha)

metsataimede soetamine ja istutamine (kuni 400 €/ha)

metsauuenduse hooldamine (kuni 96 €/ha)

Metsa uuendamise taotlusesse esitatud tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.

Palume toetuse taotlemiseks andmed esitada vähemalt üks nädal enne tähtaja lõppu.

Taotlustega tegelevad:

Viljandimaal:  Pille Udam     tel. 5242186   pille@eestimetsad.ee

Valgamaal:      Kaja Papagoi tel. 53058890 kaja@eestimetsad.ee

Pärnumaal :     Piia Jänes       tel. 56203625 piia@eestimetsad.ee

Toetuste kohta täpsem info: http://www.eramets.ee/toetused/

Scroll to Top