Ühistu juhid õpivad

Metsaühistu juhatuse  liikmed Kadri-Aija Viik ja Taivo Raudsaar osalevad  Erametsakeskuse SA  poolt korraldatavas väliskoolituse projektis Pro Forest2. Projekti eesmärk on  edendada vastastikkust  teabevahetust, koostööd ja õpirännet ELi  koolitusasutuste ja -süsteemide vahel. Kadri tutvub Soome metsaühistu tööga  Kanta Häme  Metsaühistus Soomes 5-24.09 ja Taivo praktiseerib   15.09-5.10 Forstliche Ausbildungstätte Pichl  kutsel Austrias.

Scroll to Top