Üldkoosolek 4.06. Pärnus algusega kell 18.00

 Kutsume teid  osalema!

                                 ÜHINENUD METSAOMANIKE MTÜ ÜLDKOOSOLEKUL

4.JUUNI 2014  algusega kell 18.00-20.00 Pärnu keskraamatukogu suures saalis (I korrus)

Päevakord:

  1. Koosoleku juhataja valimine
  2. Juhatuse liikmete avaldused
  3. Ühistu tegevusaruanne 2013  aastal
  4. 2013 aasta majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
  5. Jahinduslepingute sõlmimisest
  6. Ülevaade tegutsemisest üleriigilistes organisatsioonides

–          Eesti Erametsaliit MTÜ

–          Eesti Puidumüügikeskus TÜ

Oma osalemine palume kinnitada hiljemalt 1.juuniks  Piia Jänes telefonil 56203625 või e- posti aadressile piia.janes@gmail.com

Kvoorumi puudumisel   kutsume Teid osalema korduskoosolekul!

4.JUUNI 2014 algusega 18.30 Pärnu keskraamatukogu suures saalis (I korrus)

Scroll to Top