Potentsiaalsete vääriselupaikade andmebaas on uuenenud

Lugupeetud sertifikaadiomanik!

 

Fail “Potentsiaalsete vääriselupaikade andmebaas” on uuendatud ja kättesaadav FSC Eesti veebilehelt.

FSC Eestile jõudis info Keskkonnaametist ning selle põhjal sai andmebaasis muudetud:

  • eemaldatud Hansu kinnistu (katastritunnus 88703:001:0100) andmebaasist, sest Keskkonnaameti metsahoiu spetsialist on kinnitanud, et kinnistul ei esine vääriselupaika(sid)
Scroll to Top