Viljandimaa koolide maastikumäng 05.09.2019

Viljandimaa koolide maastikumäng 05.09.2019

 

Juba teist aastat järjest oli  meie metsaühistu oma küsimuste ja ülesannetega väljas Keskkonnaameti poolt korraldatud maastikumängus, kus teemaks oli: ”Igaühe loodushoid”. Mäng toimus Viljandi linnas, osalejateks kokku 45 võistkonda 11-st Viljandimaa koolist. Ülesandeid oli nii linnaruumi kujunemisest, jäätmete ringmajandusest reovee puhastamiseni, ravimtaimedest, söödavast ja mürgisest, looduslike koosluste taastamisest, koduaia viljapuudest. Ühinenud Metsaomanike punkti alateemaks oli: “Kuidas kasvab mets”

Igaühe loodushoid algab teadmisest – on ju tänapäeva infokülluses oluline oskus teha vahet arvamusel ja faktil. Mitmeidki võistkondi üllatas meeldivalt teadasaamine, et ligi veerand meie kodumaa metsadest on kaitse all. Samuti meeldis osalejatele, et meie ühistu liikmed on sel aastal istutanud oma metsadesse üle 900 000 metsataime. Samuti sai uurida, kui väike on 1-aastane kuuseseemik ja kui suureks istikuks see 4. aastaks kasvanud on.

Kõige huvitavamaks pidasid mängul osalenud ülesannet, kus poekotist tuli leida tooted, mille valmistamisel oli kasutatud kodumaiseid puu- ja põõsaliike, samuti tuli leida esemed, mille valmistamisel oli kasutatud kadakat.

Küsimused lugejatele: Kas oskad nimetada kodumaise okaspuu, mis on looduskaitse all?

Lisaküsimus eriti nutikatele: Detsembrikuus müüakse meie kaubanduskeskuste juures jõulupuudena kuuskesid ja nulgusid, aga tihtipeale ka käbidega kuuseoksi. Mitte kunagi pole aga näha müügil käbidega nuluoksi. Miks?

Nagu metsaühistus, nii ka maastikumängu korraldamisel saab parima tulemuse, kui teha asju koos. Mängu korraldas Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Krista Kingumets. Viljandimaa maastikumängu korraldamisel lõid kaasa Viljandi Avatud Noortetuba, Viljandi muuseum, Viljandi huvikool ja Peep Tobreluts, Lilli looduskeskus, Polli aiandusuuringute keskus, Piret Anier ja Anne Maala.

Ühinenud Metsaomanike poolt oli väljas kogu Viljandimaa meeskond: Pille Udam, Risto Susi ja Marge Marjak. Rõõm oli kõrvalt vaadata, kuidas Risto ja Marge nautisid tööd noortega.

Suur tänu tegijatele!

teksti kirjutas: Pille Udam

Scroll to Top